• Opzetten administratie
  • Bestaande administratie structureren
  • Inboeken van uw volledige administratie
  • Facturatie
  • Debiteurenbeheer: voorkomt achterstallige betalingen
  • BTW-aangiftes
  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Opstellen jaarrekening
  • Begeleiding bij de start van uw onderneming
  • Begeleidng bij het opstellen van een bedrijfsplan voor financieringsdoeleinden

Op basis van uw wensen, hoort u vooraf wat de verwachte kosten zullen zijn.

Vragen kunnen altijd gesteld worden en zullen niet per telefoontje berekend worden. Een ondernemersadministratie zonder poeha, dure mantelpakken of betaling per telefoontje.